Avohakkaamaton Puutavara

Avohakkaamaton rakennuspuutavara -koneellisesti korjattu, mutta metsäpeitteen säästävä teollinen puujaloste, jota on nyt saatavana tavallisena saha- ja höylätavarana.

Jukola Lumber Oy on rakennuspuutavaran tuottaja, joka valmistaa mm. sisä- ja ulkoverhouspaneeleita. Olemme tehneet tuotekehitystä, joka perustuu ekologiseen metsänkorjuumenetelmään sekä puuraaka-aineen erottelevaan jatkojalostusketjuun. Tuloksena on syntynyt uusi avohakkaamaton rakennuspuutavara.

Avohakkaamattoman puutavaran jalostusarvo perustuu raaka-aineen tuotantoketjuun, joka on verrattavissa luomu-elintarviketuotteisiin. Kyseessä on koneellisesti korjattu, mutta metsäpeitteen säästävä teollinen puujaloste, jota on saatavana tavallisena saha- ja höylätavarana. Avohakkaamaton puutavara on tarkoitettu ympäristötietoisille asiakkaille kaikkeen rakentamiseen. Aidosti ekologinen raaka-ainepohja tuo rakennuspuutavaraan luontoa säästävän sisältöarvon, joka on usein keskeinen valintakriteeri rakennuskohteiden materiaalien valinnoissa. Lisäksi avohakkaamaton puutavara soveltuu erityisesti rakennuskohteisiin joiden sisältö liittyy luontoon tai luontoarvoihin, kuten pilottikohteissa Etelä-Konneveden luontomatkailualueen rakenteissa.

Avohakkaamaton raaka-ainepohja on meillä asiakasvalinnainen vaihtoehto, jonka voi tilata eri dimensioissa ja mitoissa, joko muotoon höylättynä tai sahatavarana,sekä kuvioituna pintatuotteena esim. sisä- tai ulkoverhous paneelina.